mobil: 731 154 233
email: gradient@gradient.cz

Typický postup jednání při stavbách domů Gradient:

Níže uvedený postup lze na základě domluvy samozřejmě vhodně modifikovat.

         Činnost

Zajišťuje


 1. Vyplnění a odeslání kontaktního formuláře
Investor
 1. Odpověď na kontaktní formulář - návrh dalšího postupu
GRADIENT
 1. Sjednání schůzky s prohlídkou stavby GRADIENT
Společně
 1. Zpracování návrhu smlouvy o studii stavby GRADIENT
GRADIENT
 1. Projednání a uzavření smlouvy o studii stavby GRADIENT
Společně
 1. Prohlídka pozemku, zaměření geopatogenních a vodních zón a projednání požadavků na stavbu (zadání stavby)
Společně
 1. Zpracování 1.verze studie stavby GRADIENT
GRADIENT
 1. Zajištění vlastního stavebního dozoru
Investor
 1. Připomínkování 1.verze studie stavby GRADIENT
Společně + stavební dozor
 1. Dokončení studie stavby GRADIENT
GRADIENT
 1. Úhrada studie stavby GRADIENT
Investor
 1. Projednání studie na Stavebním úřadě
Investor
 1. Zpracování cenové a termínové nabídky na dodávku stavby GRADIENT
GRADIENT
 1. Zpracování návrhu smlouvy o zhotovení projekční dokumentace pro stavební povolení a výrobní dokumentace stavby GRADIENT
GRADIENT
 1. Projednání a uzavření smlouvy o projekční a výrobní dokumentaci
Společně
 1. Zpracování projekční a výrobní dokumentace
GRADIENT
 1. Úhrada projektu pro stavební povolení
Investor
 1. Vyřízení stavebního povolení na  Stavebním úřadě
Investor
 1. Investorův výběr subdodavatele spodní stavby za účasti stavebního dozoru a firmy GRADIENT
Investor + stavební dozor + GRADIENT
 1. Zpracování návrhu Smlouvy o dílo na realizaci stavby GRADIENT dle předmětné Projekční a Výrobní dokumentace
GRADIENT
 1. Projednání návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby GRADIENT dle předmětné projekční a výrobní dokumentace a podpis smlouvy
Společně
 1. Zhotovení spodní stavby a případných dalších požadavků pro zahájení montáže horní stavby GRADIENT
investor + autorský dozor GRADIENT + stavební dozor
 1. Realizace horní stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo
GRADIENT + stavební dozor
 1. Předání a převzetí díla
Společně