mobil: 731 154 233
email: gradient@gradient.cz

 

Technické řešení, energetické parametry:

Technické řešení

Nosná skeletová konstrukce domu je tvořena lepenými smrkovými trámy a nosníky, spojenými ocelovými svorníky do vzdušné, stabilní a samonosné kostry. Konstrukce má sendvičový charakter, obsahuje i tepelně izolační segmenty a je opatřena lazurovacími ochranými nátěry. Plochy fasády jsou vyplněné velkoplošným tepelně izolačním prosklením (trojskla), nebo difúzně otevřenými (systém Diffuwall) sendvičovými stěnami. Takové řešení spolu s rovněž difúzně otevřenou konstrukcí krovu umožňuje stavbě “dýchat“, čímž se výrazně zlepšuje mikroklima v interiéru. Finální povrchovou úpravu fasády vytváří minerální omítka nebo dřevěný obklad. Vnitřní příčky jsou dřevěné nebo sádrokartonové, se zvukovou izolací. Díky konstrukčnímu systému je podoba vnitřní dispozice utvářena zcela podle přání a potřeb zákazníka. Ten si sám zajišťuje pozemek a spodní stavbu objektu. Zhotovení spodní stavby se provádí podle projektové dokumentace firmy Gradient a pod jejím autorským dozorem. Rovněž projektovou dokumentaci včetně služeb architekta dodává firma Gradient. Délka realizace hrubé stavby činí cca tři měsíce, dokončení stavby vyžaduje další zhruba čtyři měsíce až půl roku.

Energetické parametry

Sendvičový charakter hrázděné (skeletové) dřevěné konstrukce obsahující i tepelně izolační segmenty předchází vzniku tepelných mostů a výrazně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celého domu. Energeticky úsporné difúzní stěny (U=0,15 W/m2K), krov (U=0,1 W/m2K), tepelně izolační trojskla (U=0,6 W/m2K) a koncepce řešení stěn s maximální propustností sluneční energie, jsou zárukou nízkých nákladů na vytápění. Energetické nároky na vytápění i velkých rozlehlých objektů tohoto typu se standardně pokrývají za pomoci tepelného čerpadla vzduch – voda o tepelném výkonu 6-8 kW (tj. cca 2-3 kW el. energie).