mobil: 731 154 233
email: gradient@gradient.cz

Gradient 382

Vysvětlivky

 • Celkovou užitnou plochou
  se rozumí součet všech podlahových ploch objektu (s výjimkou plochy podsklepení).
 • Hrubá stavba je:
  kompletní dřevěná kostra z dřevěných trámů, kompletní střecha včetně krytiny, kompletní fasáda bez konečné povrchové úpravy, veškeré pevné zasklení obvodového pláště, veškeré okna a balkónové dveře (EURO okna), hrubá konstrukce dřevěného stropu, hrubá konstrukce schodiště, provizorní uzamykatelné stavební vstupní dveře.
 • Hrubá stavba není:
  v exteriéru - konečná povrchová úprava fasády (omítky), venkovní balkony,
  v interiéru - tepelné izolace a parozábrana obvodového pláště a střechy, vnitřní příčky, veškeré instalace (el.voda, plyn, topení), podlahy, vnitřní úprava povrchů, koupelny, kuchyň, dlažby apod.
 • Dřevěná skeletová konstrukce
  je tvořena lepenými smrkovými dřevěnými trámy, spojenými ocelovými svorníky do vzdušné stabilní a samonosné kostry, která tvoří nosnou konstrukci domu. Plochy fasády jsou vyplněny velkoplošným tepelně-izolačním prosklením nebo sendvičovým zdivem.
 • Geopatogenní zóny
  jsou místa nevhodné pro bydlení lidí - jsou způsobeny trhlinami v zemské kůře hluboko pod povrchem.
 • Vodní zóny
  jsou místa nevhodná pro bydlení, způsobená podzemními vodními toky respektive prameny.