GDPR

Společnost Gradient spol. s r.o. bude zpracovávat veškeré osobní údaje, které ji poskytnete prostřednictvím tohoto formuláře, pouze pro účely vyhodnocení Vámi vyplněného formuláře a následnou komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnými třetími osobami a nebudou předány do zahraničí. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou budou tyto osobní údaje nutné v souvislosti s naší následnou komunikací. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo:

(i) klást nám dotazy o zpracování osobních údajů a obdržet kopii svých osobních údajů;

(ii) požadovat opravu a/nebo vymazání svých osobních údajů;

(iii) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů nebo vznést proti zpracování námitku;

(iv) podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů nebo podat žalobu.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, ale pokud tak neučiníte, nebudeme schopni odpovědět na Vámi zaslaný formulář. Pokud budete mít jakékoli dotazy či požadavky ohledně zpracování svých osobních údajů, napište nám na gradient@gradient.cz.