Technické řešení, energetické parametry

Technické řešení

Nosná skeletová konstrukce domu je tvořena lepenými smrkovými trámy a nosníky, spojenými ocelovými svorníky do vzdušné, stabilní a samonosné kostry. Konstrukce má sendvičový charakter, obsahuje i tepelně izolační segmenty a je opatřena olejovými ochranými nátěry. Plochy fasády jsou vyplněné velkoplošným tepelně izolačním prosklením (trojskla), nebo difúzně otevřenými (systém Diffuwall) sendvičovými stěnami. Takové řešení spolu s rovněž difúzně otevřenou konstrukcí krovu umožňuje stavbě “dýchat“, čímž se výrazně zlepšuje mikroklima v interiéru. Finální povrchovou úpravu fasády vytváří minerální omítka nebo dřevěný obklad. Vnitřní příčky jsou dřevěné nebo sádrokartonové, se zvukovou izolací. Díky konstrukčnímu systému je podoba vnitřní dispozice utvářena zcela podle přání a potřeb zákazníka. Ten si sám zajišťuje pozemek a spodní stavbu objektu. Zhotovení spodní stavby se provádí podle projektové dokumentace firmy Gradient a pod jejím autorským dozorem. Rovněž projektovou dokumentaci včetně služeb architekta dodává firma Gradient. Délka realizace hrubé stavby činí cca čtyři měsíce, dokončení stavby vyžaduje další zhruba čtyři až devět měsíců .

Energetické parametry

Sendvičový charakter hrázděné (skeletové) dřevěné konstrukce obsahující i tepelně izolační segmenty předchází vzniku tepelných mostů a výrazně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celého domu. Energeticky úsporné difúzní stěny (U=0,15 W/m2K), krov (U=0,1 W/m2K), tepelně izolační trojskla (U=0,6 W/m2K) a koncepce řešení stěn s maximální propustností sluneční energie, jsou zárukou nízkých nákladů na vytápění. Energetické nároky na vytápění i velkých rozlehlých objektů tohoto typu se standardně pokrývají za pomoci tepelného čerpadla vzduch – voda o tepelném výkonu 6-8 kW (tj. cca 2-3 kW el. energie).

Izolační technologie INSOWOOL

Charakteristické parametry výstavby domů Gradient

 • Standardní design domů - sedlová střechy, velké prosklené plochy, obývané podkroví, dřevěná kostra - toto vše vytváří nezaměnitelný styl domů GRADIENT.
 • Každá stavby GRADIENT je originál, individuálně řešená a projektovaná, zakázková výroba.
 • Stavby GRADIENT nejsou k dispozici v žádném typovém řešení.
 • Cena staveb bez příslušné DPH činí orientačně cca 44.000,- Kč/m2 celkové užitné plochy ve standardním provedení - s podkrovím.
 • Cena staveb bez příslušné DPH činí orientačně cca 49.500,- Kč/m2 celkové užitné plochy ve standardním provedení - bungalov.
 • Zálohové financování výstavby - na etapy (orientačně až pět etap na hrubou stavbu).
 • Zákazník si sám zajišťuje pozemek a spodní stavbu objektu.
 • Zhotovení spodní stavby se provádí dle projektové dokumentace firmy GRADIENT.
 • Zhotovení spodní stavby probíhá s autorským dozorem firmy GRADIENT.
 • Projektovou dokumentaci včetně služeb architekta dodává firma GRADIENT.
 • Případný architekt investora se může jednání účastnit v roli oponenta.
 • Firma GRADIENT vyžaduje a zajišťuje měření geopatogenních a vodních zón.
 • Délka výstavby hrubé stavby činí cca 4 měsíce, dokončení stavby vyžaduje další cca 4-9 měsíců.
 • Firma GRADIENT realizuje výstavbu na klíč, alternativně pouze hrubou stavbu.
 • Cena hrubé stavby orientačně činí 55% ceny stavby na klíč.
 • Jednání o výstavbě domů GRADIENT se řídí dále uvedeným, typickým postupem.