Zdraví přátelská stavba

Nejdůležitejší pro člověka je zdraví
Nabízíme recept na spokojené, komfortní a zdravé bydlení

Harmonie

Společnost Gradient v rámci dodávky svého domu nabízí a zajišťuje měření geopatogenních a vodních zón. Toto měření se spolu s určením množství půdního radonu stává základem pro návrh omezení vlivů působících nepříznivě na zdraví a život obyvatel domu.

Komfort

Skutečným komfortem v bydlení je zdravé a příjemné vnitřní mikroklima. Domy Gradient preferují taková technologická řešení, aby bylo dosaženo v interiéru tepelně-vlhkostní pohody, dostatek přirozeného denního světla, protihluková opatření do stropů, stěn i dveří. Pro zvýšení interiérové sluneční pohody , lze nainstalovat i venkovní žaluzie. Samostatnou kapitolou je efektivní a zdravé větrání. Nabízíme podtlakové větrání, které upřednostňuje čerstvý venkovní vzduch. Nedoporučujeme technologie na vzduchotechnicky „opracovaný“ vzduch, který je zbaven zdraví prospěšných elektricky nabitých aniontů.

Materiály

Nabízíme ověřené a atestované přírodní olejové nátěry a malby, které pomáhají udržovat příjemné a zdravé mikroklima v domech. Doporučujeme používat neprašné a dobře udržovatelné povrchy, které se snadno udržují a splňují zdravotní aspekty. Tepelně-izolační trojskla je možné z interiéru vybavit lepeným bezpečnostním sklem s ohledem na odstranění jakékoliv obavy z rozbití či poranění.